• Särskillda regler för ditt flygbolag ? se informationsbrev.